top of page
Vedtægter for Haslev Teaterforening

Teaterforeningen afholdt den 28. oktober 2021 kl. 19:30 ordinær generalforsamling på Haslev Bibliotek.

Et punkt på dagsordenen til den ordinære generalforsamling var ændring af vedtægterne.


Dette punkt blev vedtaget.

Referat for den ordinære generalforsamling findes her.

Da vedtægtsændringer ifølge vedtægterne kræver vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal blandt de fremmødte abonnenter, blev der torsdag den 25 november 2021 på Sofiendalskolen i Haslev afholdt ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter forestillingen "Gengangere". 

Forslaget vedrørende ændring af vedtægter blev vedtaget.

Referat for den ekstraordinære generalforsamling findes her.

De ændrede og nu gældende vedtægter for Haslev Teaterforening findes her.

bottom of page