top of page
Persondatabehandling i Haslev Teaterforening

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

Almindelige personoplysninger: som navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.

 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke persondata til andre end bestyrelsen.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Almindelige personoplysninger opbevares hos forretningsføreren, så længe man er medlem og op til 5 år derefter.

 

Dine rettigheder:


Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
- Retten til berigtigelse
- Retten til sletning
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

- Retten til indsigelse
 

Vi sikrer, at det kun er bestyrelsen, som har adgang til data.
 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. 

Send en mail til forretningsfører Birgit Andersen. Mail: bian@haslevnet.dk

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine kontaktoplysninger, gennemfører vi rettelse eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Billeder og andre opslag:


Vi anvender ikke billeder.

 

Haslev Teaterforening

 

Jens Thøsing Andersen
formand

 

Vi ses i Haslev Teaterforening

bottom of page